Kapela Ortel – satan v hudebním průmyslu

Ortel

Ortel je rocková kapela, kterou v roce 2002 založil Tomáš Ortel (vlastním jménem Tomáš Hnídek). Kapelu proslavila píseň Hadr, kterou si vybrala Dělnická strana (DS), později Dělnická strana sociální spravedlnosti (DSSS), jako svoji hymnu. V letech 2015 a 2016 kapela v anketě Český slavík získala stříbrné slavíky v kategorii Skupina. Logo skupiny tvoří lidská lebka na pozadí zkřížených dlouhých kostí. Lebka je zachycená zepředu, se spodní čelistí a na čele s heraldickým českým lvem, jehož konce ocasů jsou stočené od těla. Podle Tomáše Ortela je odkazem našich předků bojujících za naši zem. Pravda je taková, že se jedná o ďáblovu symboliku (uctívání smrti).

Skladba „Mešita“ z pozdějšího stejnojmenného alba vyvolala pobouření ze strany muslimské obce v Česku, píseň je populární na neonacistických demonstracích a protiuprchlických shromážděních.

Část veřejnosti odmítá koncerty Ortelu, které jsou pořádané veřejnými institucemi či se konají v prostorech jimi vlastněnými, s poukazem na nevhodnost podpory skupiny s xenofobními texty a možné bezpečnostní riziko vyplývající z účasti pravicových extremistů.

Skladba Čert
Ortel ve skladbě Čert dezinformuje o “pekle”, že tam budou mít lidé a satan život věčný, že se tam budou pořádat mejdany atd. Skladba též propaguje sexuální nevázanosti. Text skladby Čert:

“V noci jsem se vzbudil, bylo hrozný ticho
nebylo nic slyšet, ani hodin tikot
já necítil jsem bolest tý mý blbý hlavy
došlo mi že kráčím k svatýmu Petrovi

Tak už jsem se těšil na ty radovánky
jakýpak jsou asi ty andělský holky
přes nos mě praštil pach síry a dehtu
do očí se díval smradlavýmu čertu

Že prej mě teď tady budou soudit
vyslýchat a mučit o milost budu loudit
ať prý řeknu obhajobu jestli nějakou mám
nemám už co ztratit, a tak povídám…

Jo milej pane, můj život nebyl dlouhej,
někdy bylo fajn a jindy zase ouvej
miloval jsem holky a nebylo jich málo
nikdy nepočítal, kolik mě to stálo
pil jen dobrý pivo, v jídle neztrácel chuť
tohle jsou mé hříchy a ty …ty mě za ně suď!

Ďábel se jen usmál a otevřel bránu
jako by jsem dostal mezi oči ránu
všude spousty lidí a plzeňský pivo
bigbeat v plným proudu a na parketu živo

Lucifer tam seděl v čele dlouhého stolu
povídá pojď ke mně budeme kecat spolu
jakpak jsem si na tom světě žil
a čím si to peklo vysloužil”

Pravda o “pekle” je taková, že to nejsou věčné mejdany ani večné utrpení, jak se někteří domnívají. Utrpení pro hříšníky to bude obrovské, ale ohnivé jezero je symbol druhé smrti. V ohnivém jezeře budou zlikvidováni všichni hříšníci, ďábel a jeho démoni.

“Tehdy moře vydalo mrtvé, kteří byli v něm, také Smrt a Záhrobí vydaly mrtvé, kteří byli v nich; a každý byl souzen podle svých skutků. Smrt i Záhrobí byly uvrženy do ohnivého jezera – to je ta druhá smrt.”
Bible, Zjevení 20,13-14

Závěr – shrnutí
Kapela Ortel je proti jevům, které přináší satanův Nový světový řád, vláda Antikrista. Jenže si musíme uvědomit, že náš zápas totiž není proti lidem, ale proti vládám, mocnostem…

“Oblečte si celou Boží zbroj, abyste se mohli postavit ďáblovým úkladům. Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách. Vezměte si celou Boží zbroj, abyste ve zlý den mohli odolat, všechno splnit a zůstat stát. Stůjte přepásáni na bedrech pravdou, oblečeni pancířem spravedlnosti a obuti připraveností kázat evangelium pokoje. Nadto vždy třímejte štít víry, jímž budete moci uhasit všechny ohnivé šípy toho zlého. Vezměte si také přilbu spasení a meč Ducha, jímž je Boží slovo.”
Bible, Efezským 6,11-17

Ortel si také musí uvědomit, že nenávist a zlo plodí zase jenom nenávist a zlo. Také je špatné propagovat satanovu symboliku (lebky, symbol “paroháče”…), což vede k uctívání satana samotného.

Ortel – “paroháč” (Tomáš Ortel zdraví satana)