Elektronický hudební festival Tomorrowland

Tomorrowland logo

Tomorrowland
Tomorrowland (Země zítřka) je elektronický hudební festival v Belgii, který je pořádán od roku 2005. Festival se koná ve městě Boom, které leží přibližně 30 kilometrů severně od Bruselu. Tomorrowland je jedním z největších a nejvýznamnějších světových hudebních festivalů.

Tomorrowland používá logo, které odkazuje na symboliku  „vševidoucího oka“.

Tomorrowland hlavní logo

Tomorrowland 2023
Nelze přehlédnout, že letošní akce odkazuje na spolek Svobodných zednářů. Na pravém obrázku lze dokonce spatřit symbol rohů (odkaz na ďábla).

Tomorrowland 2023 – propagační materiály

Porovnejte hlavní symbol Svobodných zednářů s výše uvedenými propagační materiály.

Hlavní symbol Svobodných zednářů

Mám takový pocit, že Svobodní zednáři a další okultní elita, už nic neskrývá. Oni se nám smějí. Během těchto akcí oslavují nejen sebe, ale hlavně svého boha – ďábla.

Tomorrowland – manipulativní nástroj
Během těchto akcí hraje podmanivá, sugestivní a hypnotická hudba, která uvádí člověka, v tomto případě masu lidí, do hypnotického stavu transu. V tomto stavu je člověk lehce manipulovatelný, ovladatelný. Tyto akce mají člověka naprogramovat na satanismus (zaměření se na sebe), alkoholismus, užívání drog, promiskuitu, sexuální deviace a mnoho dalšího závadného.

Hypnóza, manipulace s myslí druhých, to je čarování. Tomorrowland jsou čarodějnické akce!

Závěr
Tomorrowland a podobné akce jsou pro člověka závadné. Tyto akce propagují okultní elitu a ukazují na ďábla. Také se tam probíhá čarodějnictví.

Tyto akce určitě nenavštěvujte.