Původ křesťanského rocku

Původ sekulární rockové hudby
„Rock byl vždycky ďáblova hudba a nikdo mě nepřesvědčí o opaku.“ (David Bowie)

Podívejme se nejdříve na původ sekulární rockové hudby a teprve pak se budeme zabývat křesťanským rockem. Pojem »rock and roll« znamená pohlavní styk a tento pojem byl poprvé použit v rádiu Dj Alanem v roce 1951. V této době ho vztahoval na rhythm and blues. Tento pojem získal z písně skupiny »The Dominoes«, která se jmenovala »Sixty Minute Man«, která popisuje pohlavní styk s ženami. „I rock em’, roll em’ all night long. I’m a sixty minute man.“ — což volně znamená „Spal jsem s něma celou noc, jsem 60minutový muž.“

Nezávisle na svém jménu tato hudba je odvozena od dávnověkých démonických rituálů. V Egyptě se používali rituály dávnověkého Babylóna, a v nich se používala podobná hudba při orgiích a uctívání ďábla. V Africe byla tato hudba používána ve voodoo — sexuálních rituálech. Do Ameriky ji přinesly otroci, kteří žili v New Orleans. Na hlavním náměstí v New Orleans, které se jmenovalo Place Congo, se mohli diváci zúčastnit tanců těchto otroků. Celé jejich tělo se krouživými pohyby podávalo zvuku hudby.

„Ať už se na to díváme z historického pohledu, nebo hudebního, je zřejmé, že základní basové běhy, akordy a rytmy bubnů a improvizace, která dělá rock rockem, se dá vystopovat až do kořenů duchovní rituální africké hudby.“ Robert Palmer dále uvádí: „Rock and roll je svým způsobem voodoo zakořeněné v dlouhodobé tradici v uctívání přírody a duchů, které jsou na míle vzdáleny rozvážným hodnotám patriarchátů.“

Rock se později vyvinul ze svých voodoo kořenů a stal jazzem. Slovo jazz je odvozeno od slova jass, což znamená „sexuální akt“. Jazzová hudba se často hrála v nevěstinci. Později se tato hudba vyvinula v blues a konečně do rock and rollu. Moderní rockoví hudebníci dosvědčují, že rock je o sexu a drogách. Zde jsou některé citáty:

„Vždycky jsem si myslela, že hlavní součástí rocku je sex a sex. Opravdu dobrá hudební show je o drzé hudbě, o sexu a drzosti. Myslím, že je to o tom.“ (Debbie Harry of Blondie)

„Rock and roll je 99 % o sexu.“ (John Oats, formerly of Hall and Oats)

„Rockovou hudbu praktikuji kvůli sexu a drogám.“ (Glenn Frey of The Eagles)

Rock znamená vzpoura
Elvis Presley měl přezdívku „Elivis the Pelvis“ — protože kruhovými sexuálními pohyby v podstatě miloval své publikum skrze hudbu. Beatles představovali mladé generaci postoj vzpoury (sami byli satanisté a uctívali slunce a John Lennon řekl, že jsou více populární než Ježíš Kristus). Rock and roll ztělesňuje vzpouru proti všem normám konzervativní společnosti, proti vládnoucím autoritám, proti kontrole rodičů a proti samotnému Bohu. Bible se k takovému postoji staví jednoznačně: „Vzdor je jako hříšné věštění a svéhlavost jako kouzla a ctění domácích bůžků.“ (1 Samuelova, 15:23) „Jen o vzpouru usiluje zlý, ale bude proti němu vyslán nelítostný posel.“ (Přísloví 17:11)

Posluchači rockové hudby jsou naprogramováni, aby přemýšleli, věřili, chovali a vyvinuli charakter jako mají jejich idoly. Pokud jsou naprogramováni, aby neuznávali principy a pravidla společnosti, nebo svých rodičů, tak jak by mohli následovat pravidla, která od nich vyžaduje Bůh. Pokud dovolíme dětem, aby poslouchali poselství vzpoury rock and rollu, tak to bude nést své důsledky. Poslechněme si co tito lidé učí naše děti.

»Pink Floyd« zpívají: „Nepotřebujeme vzdělání.“

ACϟDC na nás chrlí: „Kašli na své morální standardy, protože všechno je to jenom špinavá lež. Kašli na zdvořilosti a pravidla. A všichni ostatní kreténi, kteří učí děti ve škole… Nenechám ze sebe dělat blázna. Bude ze mně rock and rollový zpěvák a hvězda.“

Alice Cooper zpívá: „Žádná škola v létě, vůbec žádna škola, ať každá škola je vyhozena do vzduchu…“

Opět se můžeme podívat, co na to říká kniha všech knih, Bible:

„Podřiďte se kvůli Pánu každému lidskému zřízení — ať už králi jako svrchovanému vládci, ať už místodržícím jako těm, které on posílá trestat zločince a odměňovat ty, kteří jednají dobře. Taková je přece Boží vůle, abyste dobrým jednáním umlčovali nevědomost nerozumných lidí.“ (1. Petrův 2:13—15)

„Každý ať se podřizuje vládní moci, neboť není moci, leč od Boha. Ty, které jsou, jsou zřízeny od Boha, takže ten, kdo se staví proti vládnoucí moci, vzpírá se Božímu řádu. Kdo se takto vzpírá, přivolává na sebe soud. Vládcové nejsou přece hrozbou tomu, kdo jedná dobře, nýbrž tomu, kdo jedná zle. Chceš, aby ses nemusel bát vládnoucí moci? Jednej dobře, a dostane se ti od ní pochvaly.“ (1 Římanům 13:1—3)

Skupina »Suicidal Tendencies« nechutně zpívá: „Viděl jsem tvoji mámu mrtvou. Viděl jsem jak ležela v bazénu a byla červená. A myslím, že je to ta nejlepší věc, co jsem kdy viděl. Tvoje mrtvá matka přede mnou.“

„Kdo zlořečí otci a matce, tomu zhasne jeho světlo v nejhlubší tmě.“ (Přísloví 20:20)

„Děti, poslouchejte své rodiče, protože to je spravedlivé před Bohem. Cti otce svého i matku svou je přece jediné přikázání, které má zaslíbení‚ aby se ti dobře vedlo a abys byl dlouho živ na zemi.“ (Efezským 6:1—3)

Skupina »Black Sabbath« se nikdy neskrývala s tou strašlivou pravdou o rock and rollu. Své album, vydané v roce 1976, troufale nazvali: „Prodali jsme svoji duši za rock and roll“ a doprovázeno je to satanistickým symbolem blesku.

Ozzy Osbourne nám ve své písni »You Can’t Kill Rock And Roll« jasně říká, komu slouží. „Nech mě být, nechci žádné tvé další sliby. Protože rock and roll je moje náboženství a můj zákon.“

Další hudební styly
Od rock and rollu se odvíjí další různé formy satanské hudby, jako jsou heavy metal, death metal, alternative rock, punkrock, gothicrock, dark wave, acid house, industrial…

Death metal jak už jméno samo říká, se vyznačuje rychlým šíleným voodoo rytmem a imitací napodobování démonických hlasů, jako je můžeme slyšet ve filmu »The Exorcist«. Stejně jako skupiny, které hrají gothic hudbu, členové death metal se oblékají do černých šatů, zpívají o smrti, temnotě a zatracení.

Acid house je techno hudba, která adaptuje domorodé rytmy podobné těm, které nacházíme v sexuálních rituálech voodoo a zpívají o drogách a sexu. Rytmus hudby provokuje své posluchače, aby tancovali provokativním způsobem pod vlivem drog. Jméno acid house by nám mohl dát jakýsi nápad. Je to pojmenováno po halucinogenní droze LSD, které se v zasvěcených kruzích říká „acid“. Nebo také „lucy“ — tak jako o ní zpívají Beatles — »Lucy in the sky with diamond«. Mnoho receptů voodoo a čarodějnictví používá drogy z důvodu, aby se člověk otevřel duchovnímu světu démonům a nadpřirozených mocností.

Industrial music je spojením metalu a techna a často se kombinuje se zvukovými záznamy z různých filmů a hudby. Tato hudba je drsná, opakujicí se, hypnotická a je podivná. Její rytmus má stejný efekt jako při acid house.

Hudba zvaná rave se praktikuje pod vlivem syntetických drog jako je extáze, která umožňuje posluchači, aby cítil vibrace rytmu procházející skrze celé jeho tělo a dává mu ecstatiské sexuální vzrušení, proto se jí říká extáze.

Rock má negativní dopad na naše duševní i fyzické zdraví.

Alternativní hudba je vedlejším produktem tvz. hnutí »New Age«. Při této hudbě se používají elektronické keybordy a tuto hudbu hrají bisexuální, homosexuální hudebníci jako byl Boy George ze skupiny »Culture Club«, který se oblékal jako žena, byl také tak namalován, měl dlouhé vlasy a ženské oblečení. Také Anie Lenox ze skupiny »Eurythmics«, se oblékala jako chlapec v mužském obleku. Měla extrémně krátký střih vlasů a dokonce napodobovala mužský knír na jednom z jejích videí. Nejvíce znepokojující je fakt, že ve své rádoby romantické písní »No More I Love You«, zpívá, že má v pokoji démony, monstra.

V dnešní době se prolínají různé hudební směry ale pořád mají stejné téma jako alternativní hudba — sex, drogy, vzpoura, čarodějnictví… atd.

To samé ovšem může být řečeno o umělcích, kteří praktikují křesťanský rock. Tito lidé přestupují Boží zákony tím, že se oblékají za opačné pohlaví. Např. skupiny jako »Striper« a jiní, byli namaskování a oblékáni v ženské punčochy. Ženy, které zpívají nebo hrají v hardrockových, punkrockových skupinách, se oblékají jako chlapci a zpívají hlubokým hlasem.

„Žena na sebe nevezme, co patří muži, a muž neobleče, co nosí žena. Hospodin, tvůj Bůh, má v ohavnosti každého, kdo to činí.“ (Deuteronomium 22:5)

Punk rock je jinou formou této vzpoury proti sociálním normám. Mnoho skupin, jako např. »Sex Pistols«, používají těžké drogy jako heroin, obarvují své vlasy pestrými barvami, často nosí rukavice, opasky z tlusté kůže a nosí takové ty věci, které nosí sadomachisté. Tetování a piercing jsou dalšími prvky spojované s punk rockem. Punková hudba je velmi rychlá, nestoudná a zuřivá. Vyjadřuje anarchii, vzpouru proti všem normám, sebevraždu, sex, drogy, nenávist vůči Bohu a používá mnoho vulgárních slov. Skupina »Sex Pistols« zpívá: „Jsem antikrist, jsem antikrist.“ Sid Vicous, zpěvák skupiny »Sex Pistols«, se často podřezával žiletkami. Mnoho jiných rockových skupin jsou známí tím, že jednají stejným způsobem. V Bibli se tyto věci spojují s pohanstvím a démonickou posedlostí.

„Sotva Ježíš vystoupil z lodi, vyšel proti němu z hrobů člověk posedlý nečistým duchem. Ten bydlel v hrobech a nikdo ho nedokázal spoutat už ani řetězy. Často už ho spoutali okovy i řetězy, ale on řetězy ze sebe vždy strhal a okovy rozlámal. Nikdo neměl sílu ho zkrotit. A stále v noci i ve dne křičel mezi hroby a na horách a bil do sebe kamením.“ (Marek 5:2—5)

Takové události nám jasně říkají, jaký duch se skrývá za touto hudbou.

Zpěvačka z punkrockové skupiny »Cruss« se rouhala Ježíši Kristu na kříži v jedné své písni, kde ho titulovala jeho svatými jmény, zatímco zpochybňovala jeho božství. V písni »Asylum« tato skupina rouhavě zpívá, že „Ježíš zemřel za svoje hříchy, ne za ty moje!“

Zpěvák Peter Murphy z gotické skupiny »Bauhaus«, zpíval „otče náš“ pozpátku v latině na jednom z jeho albu a člověk mohl cítit zlo, které se manifestovalo v této hudbě temna. Časopis »Propaganda« popisuje nahrávání této písně: „Petr sbírá své poslední síly pro své finále. Jako kdyby byl najednou posedlý démony, celá ta smrdící špína se chrlí z jeho úst jako kdyby zvracel. Později jako by je zlí duchové doslova vyhnali z temného studia, což způsobilo, že se dívali přes ramena a nervózně se smáli, když se vytratili do ulic.“

Andrew Eldricht ze skupiny »The Sisters of Mercy«, což je jiná gotická skupina, dosvědčil „že ďábel oblečený v černém hábitu ho zastíňoval“ při zpívání písně »The Temple of Love«.

Marilyn Manson hrdě a otevřeně přiznává své uctívání satana. Rouhavým způsobem útočí na Krista a křesťanství. Je z jedním prominentních členů satanovy církve. Obléká se jako transvestita, kterého vyhrabali z hrobu. Jeho fanouškové ho napodobují tím, že nosí černé věci a zdeformovaný make-up, gotické oblečení a stejně „šťastným“ způsobem jako on vyznávají, že uctívají ďábla. Jasně můžeme vidět, že tyto „děti“ se oblékají do „tmy“.

„Vy všichni jste synové světla a synové dne. Nepatříme noci ani temnotě.“ (1. Tesalonickým 5:5)

Rock a duchovní manipulace
Mnoho členů populárních rockových skupin tvrdí, že dokáží manipulovat své posluchače tak, že se chovají a myslí způsobem, jakým oni chtějí. Jeden z příkladu je tento: „Dokážu všechno lépe vysvětlit hudbou. Hypnotizuji lidi… a když dostaneš lidi do stavu největší zranitelnosti, tak jim dokážeš kázat do jejich podvědomí cokoliv chceš. To je důvod, proč tomu říkáme ,elektrická církev‘“. (Jimmy Hendrix) Nepochybuji ani v nejmenším, že toto poselství je přenášeno lyrikou hudby, ale může být implantováno podprahově. Což znamená, že posluchač dostává poselství pod úrovní svého vědomí. Je zřejmé, že rocková hudba obsahuje zprávy nahrané pozpátku, které ovlivňují posluchače podprahově, aby se dala kontrolovat mysl člověka a rovněž se dosáhlo vymývání mozku. Jeden z příkladů je populární píseň od skupiny »Led Zeppelin« — »Stairway to Heaven«. Když se hraje pozpátku, tak píseň říká: „My sweet satan. No other made a path for it makes me sad. Whose power is satan.“

Křesťanský rock vytvořen satanisty
Mám pro Vás zajímavé novinky, které vás možná překvapí. Slyšel jsem svědectví Johna Todda. Byl to bývalý čaroděj a člen skupiny Illuminátů, tzv. osvícených. Byl manažerem jedné z nejmocnějších nahrávacích společností, která se v jeho době jmenovala »Zodiac Productions« (dnes už se jméno změnilo). Tato firma, jak on popisuje, byla „největší hudebním konglomerátem na světě“. John Todd nám vysvětluje tyto okolnosti v době, kdy byl manažer této organizace: „Tehdy bylo běžné, že se pozvaly čarodějnice do studia, aby společně vyřkly zaklínání nad originální nahrávkou, ze které se pak dělají kopie všech CD. Důvodem toho bylo, aby démoni následovali všechny tyto kopie.“ John Todd také tvrdí, že potom co opustil tuto společnost, tak začali nutit všechny členy hudebních skupin než s nimi podepsali smlouvu, aby se stali zasvěcenými čaroději. Mimochodem — víte že Stevie Nicks a Elton John jsou čarodějové? Dále nám vysvětluje, že rocková hudba se stala nástrojem satanské církve, aby bylo možno zaklít všechny lidi, kteří si ji koupili. V této hudbě jsou zakódovány „čarodějnická slova“, která mají satanský význam. Když byla rocková hudba křesťanstvím odmítnutá, tak zaplatili člověka, který se jmenoval Chuck Smith, aby představil tzv. „křesťanský“ rock a tím se čarodějnictví mohlo vplížit do křestanských sborů. Další důvod byl, aby mohli začarovat křesťany, kteří se zakoupením této hudby otevřeli sami démonickým mocnostem tím, že poslouchali tzv. „křesťanský“ rock.

„Nevneseš do svého domu ohavnou modlu; propadl bys klatbě jako ona. Budeš ji mít v opovržení, budeš ji mít za hnusnou ohavnost, neboť je klatá.“ (Deuteronomium 7:26) Tento text jasně říká, že si člověk sám může přinést ohavnost do svého domu a tím si sám způsobí prokletí. Zamysleme se spolu. Tím, že na něco co je zlé napíšu jméno Ježíš, z toho neudělá nic svatého. Když napíšu na láhev whisky Ježíš, tak to neznamená, že se ta láhev stala křesťanskou. Když napíšu Ježíš na drogu LSD, tak z toho nikdy nebude křesťanská droga. A když napíšu jméno Ježíš na rockovou hudbu, tak to nikdy nebude křesťanský rock.

„A není divu, vždyť sám satan se převléká za anděla světla. Není tedy nic překvapujícího na tom, že se jeho služebníci převlékají za služebníky spravedlnosti. Jejich konec bude jako jejich skutky!“ (2. Korintským 11:14—15)

Satan se člověku ukazuje jako anděl světla. Tím, že dostal rockovou hudbu do křestanských sborů, tak získal pozornost křesťanské mládeže. Lidé, kteří hrají tzv. „křesťanský“ rock, si někdy sami neuvědomují, že z mladých lidí dělají děti tmy — tím, že je ovlivňují zlem, převlečeným za dobro.

Podívejme se na výrok skupiny »Black Sabbath«: „Prodali jsme svoji duši za rock and roll.“ Co to opravdu znamená? K tomu, abychom plně pochopili, o co tady vlastně jde, se musíme nejdříve zaměřit na osobu Roberta Johnsona. Robertu Johnsonovi se říkalo král bluesu a otec rock and rollu. Mnozí o něm říkali, že prodal svoji duši na křižovatce ve měste Clarkslade ve státě Mississippi, aby se stal slavným bluesovým kytaristou. O své smlouvě s ďáblem zpíval v písni »Hellhound On My Trail«. Johnsonovi přátelé tvrdili, že potom co zaprodal svoji duši, se stal z člověka, který byl nejhorším kytaristou, člověk, který byl nejlepší jenom během několika měsíců. Jeden z nich dosvědčil, že nikdy neviděl Johnsona jak cvičí, ale po této události hrál jako největší mistr.

Podobné věci tvrdí mnoho jiných tzv. rockových „hvězd“ o svých hudebních schopnostech, že se napojují na duchy — démony, kteří píší a na koncertech za ně hrají. Hudebníci jsou pouhými médii, skrze které duchové pracují. Podobné výpovědi známe u hudebníků jako je Jimmi Hendrix, David Lee Roth, Jim Morrison, Mick Jagger a tento seznam by mohl pokračovat do nekonečna.

„Naše písně jsou inspirovány jako by při seanci.“ (Rolling Stones)

„Jakmile vstoupím na pódium, najednou se to stane jako magie. Přijde to jakoby od nikud a duch tě udeří a ty ztratíš kontrolu sám nad sebou.“ (Michael Jackson)

Do dnešní doby slavné „rockové hvězdy“ obdivují Roberta Johnsona a přejí si, aby uměli hrát na kytaru tak, jako on. V rockové síni slávy a muzeu ve státě Ohaio ve městě Cleveland je zaznamenáno, že Johnsonovy písně „jsou základem, na kterém je postaveno moderní blues and rock and roll.“ Ale Johnson není jediný, který zpíval o své smlouvě s ďáblem. Viděl jsem mnoho videí, rapových umělců, kteří zpívají o tom samém — prodali svoji duši za slávu a bohatství. Satan je princem tohoto světa, jak říká Ježíš a byla mu také dána moc panovat nad tímto bohatstvím. Ježíš nato řekl: „Tento hlas se neozval kvůli mně, ale kvůli vám. Nyní je soud nad tímto světem, nyní bude vládce tohoto světa vyvržen ven.“ (Jan 12:30—31) „Pak ho ďábel vyvedl vzhůru, v jediném okamžiku mu ukázal všechna království země a řekl: „Tobě dám všechnu moc i slávu těch království, poněvadž mně je dána, a komu chci, tomu ji dám.“ (Lukáš 4:5—6)

Pojďme se podívat na některé jiné rockové umělce, kteří podporují satana.

Členové skupiny »Rolling Stones« se podíleli na vytvoření filmu »Lucifer Raising«. Také vytvořili album s názem »Goats Head Soup« (hlava kozla je satanský symbol, boha Pána neboli satana). Jagger jasně ukazuje své sympatie k satanu v písni »Sympathy for the devil«.

Skupina »Eagles« vypráví ve své písni »Hotel California« podivnou příhodu o hotelu, kde se člověk přihlásí, ale už ho nemůže nikdy opustit. V této písni je mnoho symbolických duchovních narážek. V jedné části je narážka na samotného satana — „V komnatách mistra se scházejí k hostině. Bodají do toho svými železnými noži, ale tu šelmu nemohou zabít.“ Zajímavé je, že satanova církev byla založena v Californii Antonem LaVeyem, a tato církev byla dříve hotelem. Každý, kdo vlastní toto staré album skupiny »Eagles«, může na obalu vidět, jak v tomto hotelu stojí »Eagles« s Antonem LaVeyem, který se dívá z balkónu dolů.

Podívejme se, které další z rockových hvězd obdivovali Aleister Crowleyho a následovali jeho učení. Tohoto pána můžeme vidět na albu skupiny »Beatles«, které se jmenuje »Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band«.

Michael Jackson byl také Crowleyho fanoušek a praktikoval okultismus ve své speciální zrcadlové mísnosti ve svém domě. Dokonce samotný manažer Jacksona Kenny Ortega přiznal, že Michael dostával inspiraci od „higher power“ — vyšší moci, která skrze něj pracovala. A Bůh z Bible to asi nebude, když byl Michael obklopen okultními symboly jen co se podíváme třeba na jeho album »Dangerous«. A to se pořád bavíme o špičce ledovce…

Členové skupiny »Led Zeppelin« také praktikovali učení Aleistera Crowleyho. Jimmy Page se dokonce nastěhoval do domu, kde kdysi žil Crowley a kde praktikoval zlé okultní rituály. Písně skupiny »Led Zeppelin« jsou plné satanistických symbolů vzatých z knih Crowleyho. Tato skupina se ani neskrývá tím, že jsou satanovi služebníci. „Ať je hudba tvým mistrem, nechceš následovat volání tvého mistra? O satane a člověče.“

David Bowie, alternativní rockový zpěvák a homosexuál také opěvoval Aleistera Crowleyho ve své písní »Quick sand« a okomentoval to NMS: „Měl jsem velký zájem o kabbalu a učení Crowleyho.“

Metalová skupina »Ministry« digitálně zpracovala hlas Aleistera Crowleyho ve své písni »Golden down«. Také se zmiňují o 69. kapitole z Crowleyho knihy, kniha lží, ve své jiné písni. Toto album bylo velmi satanistické a skupina »Ministry« jasně vyjádřila, že jsou proti Bohu z Bible. Jejich hudba je plná rouhavých poznámek proti Bohu, Ježíši a Svatému Duchu.

Co způsobil křesťanský rock
Následující svědectví jsou od křesťanů, kteří byli dříve posluchači tzv. „křesťanského“ rocku a nyní uznávají zlý vliv na posluchače.

„Křesťanská rocková hudba byla tou největší překážkou pro můj duchovní růst. Když jsem poprvé slyšel tuto hudbu, měl jsem z toho nepříjemný pocit. Ale pak se dostala do mého sboru. Čím častěji jsem ji poslouchal, tím menší problém jsem s tím měl. Čím menší problém jsem s tím měl, tím více jsem ji poslouchal. A netrvalo to dlouho a praktikoval jsem sekulární rockovou hudbu, protože jsem v obou neviděl žádný rozdíl. Tato hudba způsobila, že jsem se vzpíral Bohu a určité oblasti mého života jsem mu nepředal. Neměl jsem v sobě klid a mír abych mu mohl plně sloužit až do okamžiku, když jsem byl ochoten vzdát se této hudby.“ (16letý student z Floridy)

„Druhého září 1989 jsem navštívil tzv. ,křesťanskýʻ rockový koncert. Během koncertu jsem tancoval, křičel a zpíval způsobem, který se pánu Bohu určitě nelíbil. Vlastnil jsem mnoho ,křesťanskýchʻ rockových hudebních nahrávek a zjistil jsem, že když jsem je poslouchal, tak se ve mně projevoval duch vzpoury. Stydím se za všechny ty věci, které jsem dělal, když jsem byl pod vlivem této hudby. Apeluji na vás, abyste se zbavili tohoto zlého vlivu.“ (16letý student z Missouri)

„Osobně nemám ráda ,křesťanskýʻ rock, ale v kavárně, kde jsem pracovala jako servírka, ho pořád hráli. Po celou dobu co jsem tam pracovala, jsem neměla žádnou touhu se modlit, nebo číst Bibli a poznávat Boha hlouběji. Pevně věřím, že důvod byl ten, že jsem poslouchala ,křesťanskýʻ rock, který v podvědomí ovlivňoval můj duchovní růst. Teď jsem byla týden na dovolené a zjistila jsem, že moje touha číst Bibli a modlit se vzrostla, když jsem nebyla vystavena tomuto vlivu.“ (23letá studentka z Wisconsinu)

„Následoval jsem Boha z celého srdce až do okamžiku, když jsem začal chodit do jiného sboru a navštěvoval jsem novou mládežnickou skupinu. Byl jsem přesvědčen, že rocková hudba je špatná, ale protože jsem jí byl obklopen, tak moje víra byla zkorumpována. Tato hudba mě vedla ke vzpouře a morálním falešným rozhodnutím. Skrze Boha jsem získal znovu vítězství v mém životě, ale pokaždé, když poslouchám tuto hudbu, tak ve mně vzbuzuje vzpouru. Prosím vás, zbavte se této hudby a hrajte melodickou, harmonickou hudbu.“ (15letý student z Pensylvánie)

„Hudbu mám velmi rád. Byl jsem vychován v přísné křesťanské rodině, ale vzbouřil jsem se a odstěhoval. Ve světě jsem se dostal do taneční choreografie. Všechno to bylo velmi smyslné. Hudba, kterou jsme používali, byla ovšem rock. Po nějaké době, bylo celé moje tělo touto hudbou tak ovlivněno, že mě zcela kontrolovala. Potom, co jsem dal Bohu svůj život, byl jsem jednoho dne velmi zmalomyslněn. Proto jsem zapnul lokální křesťanskou radiovou stanici pro nějakou povzbuzující hudbu. Nepamatuji si žádné slovo z textu kromě slova ,vyvýšitʻ. Všechny moje smyslné pocity se vrátili s rytmem a duchem této hudby. Co teď mohu upřímně říci je, že neexistuje žádný ,křesťanskýʻ rock. Tento druh hudby by neměl být v žádném domě a už vůbec ne v Božím domě.“ (19letý student z Texasu)

„Zápasil jsem s hříchem. Po nějaké době, když jsem stále prohrával, tak jsem si všimnul, že tato devastujicí prohra přišla vždycky po dlouhém poslouchání tzv. soft rockové nebo ,křesťanskéʻ rockové hudby. Nyní jsem rozpoznal, že jsem utlumil hlas mého svědomí, co se týká hudby. Ten destruktivní rytmus v mém nitru ve mně vyvolal smyslnost a snížení zábran. Když jsem prosil Boha o odpuštění a udzravení a zbavil jsem se tohoto zlého vlivu, tak jsem zažil úžasné vítězství a svobodu. Pořád ještě cítím nebezpečí v tzv. ,křesťanskéʻ rockové hudbě, která má vliv na moji duši. Přál bych každému člověku, aby bral tyto věci vážně, protože u mně způsobily mnoho zkázy. Důsledky a jizvy, které mi zůstaly, bych nikdy neměl, kdybych si více uvědomoval nebezpečí, která hrozí.“ (20letý student z Texasu)

„Chci vám podat svědectví o křesťanské ,rockovéʻ hudbě. Jsem členem sboru, ve kterém byla tato hudba akceptována a kde nyní máme lekce tance pro mládež. Nejdříve jsem váhal, protože se mi nelíbil ten kovový tvrdý zvuk, ale postupně jsem se stal hluchým pro tuto hudbu. Dokonce jeden z mých přátel řekl, že to až tak nezní špatně, když to častěji poslouchal. Můj tatínek tuto hudbu opravdu neměl rád a vyzval mě, abych se ji zbavil, ale bylo to pro mně moc těžké. Všichni víme, že tato hudba je návyková. Mnozí lidé mohou tuto skutečnost potvrdit. Zkuste vzít někomu tuto hudbu a pak uvidíte symptomy abstinence. Já jsem je rozhodně měl. Když jsem se ale rozhodl poslechnout svého otce a vyhodil jsem všechny moje nahrávky, tak byste neuvěřili svobodnému pocitu, který jsem zažil. Bylo to jako kdyby mi spadl těžký kámen ze srdce a celý jsem se jakoby narovnal. Dosvědčuji, že jsem ani nevěděl, v jakém otroctví jsem žil. Modlil jsem se k Bohu, aby mě znovu udělal citlivým pro to, jaký duch ovládá hudbu. Trvalo to nějakou dobu, ale nyní jsem svědkem toho, jak může rocková hudba znecitlivět svědomí člověka. Nyní jsem svobodný. Chvála Pánu.“ (17letý student z Ohaia)

Chtěli bychom Vás upozornit, že se naprosto neztotožňujeme s názory a filozofií okultních organizací, které ovládají hudební a filmový průmysl. Naším cílem je odhalovat jejich metody podprahové manipulace, vysvětlovat význam symbolů, které používají a tím varovat konzumenty, kteří se vystavují tomuto vlivu. Na tomto světě není nic neutrálního. Odehrává se zde boj dobra a zla, pravdy a lži, Boha a satana. Je na každém z nás, abychom hledali pravdu a rozhodli se pro to, co je správné.