Soška Oscara se nápadně podobá staroegyptským bohům!

Oscar (také Cena Akademie) je cena každoročně udělovaná americkou Akademií filmového umění a věd od roku 1929 v různých oblastech filmu. Oscar je považován za nejprestižnější filmovou cenu, přestože se týká především americké kinematografie. Slavnostní ceremoniál patří k nejvýznamnějším kulturním událostem v Hollywoodu.

Symbolem ceny je zlatá soška rytíře držícího meč, který má zlověstný výraz tváře. Nelze přehlédnout, že soška se nápadně podobá staroegyptských bohům!

Osiris – nejuznávanější staroegyptský bůh zemřelých a král podsvětí.

Ptah – v dávných dobách byl v Egyptě uctíván, jako bůh stvořitel. Postupně se stal bohem uznávaným v celém Egyptě a splynul s celou řadou jiných božstev. Spojením se Sokarem, pohřebním bohem vznikl Ptah-Sokar, ze kterého se ještě později stal Ptah-Sokar-Usir.

O co tady jde?
O uctívání božstev, za kterými stojí ďábel a jeho démoni. Uctívání božstev nyní dostalo moderní podobu, stále je to uctívání božstev. Ďábel nezměnil své způsoby, jen svou taktiku. Pozor na „oscarové bohy“!

„Toho dne, kdy k vám Hospodin promluvil na Orébu z prostředku ohně, jste přece neviděli žádnou podobu. Mějte se tedy velmi na pozoru, abyste se nezvrhli a nevytvořili si modlu v jakékoli podobě, ať by to byla socha ve tvaru muže či ženy, jakéhokoli zvířete na zemi, jakéhokoli ptáka létajícího po nebi, čehokoli, co leze po zemi, nebo jakékoli ryby ve vodě pod zemí. Když pozvedneš oči k nebi a pohlédneš na slunce, měsíc a hvězdy, na celý nebeský zástup, nenech se strhnout, aby ses jim klaněl a sloužil jim. Hospodin, tvůj Bůh, je věnoval všem národům pod nebem,“
Bible, Deuteronomium 4, 15-19