Jak na člověka působí hudba?

Ať se nám to líbí nebo ne, zvuky, rytmus a hudba jsou všude kolem nás. Dnešní zpěváci a kapely lidem nabízí množství stylů a druhů hudby. Jak na člověka působí hudba? Jaký je vliv hudby na psychiku člověka?

Hudba má obrovskou moc
Hudba dokáže ovlivňovat naše tělesné rytmy. Zvukové vlny – vibrace rozezvučí ušní bubínek a pak jsou transformovány chemickými a nervovými impulsy, které projevují v naší mysli různé vlastnosti zvuků, jež slyšíme. Kořeny ušních nervů jsou bohatěji rozmístěny po těle a mají více rozsáhlých propojení, než jakékoliv jiné nervy v těle. Díky této rozsáhlé síti je zřídkakterá funkce těla, jež by nebyla ovlivněna pulzacemi a harmonickými kombinacemi hudebních tónů.

Hudba dokáže ovlivnit nás samotné, naše psychické rozpoložení a myšlení, názory, náladu, přesvědčení, fyzické i psychické zdraví… Hudba dokáže ovlivnit puls i krevní tlak, srdeční tep, dýchání, dokáže vyvolat i uvolnit napětí… Hudba může mít příznivý i negativní vliv na člověka. Mozek totiž reaguje na vlnění hudby, kterou člověk poslouchá. Hudba tedy dokáže zvýšit hladinu endorfinů, čímž navozuje příjemné pocity (díky tomu jsme lépe manipulovatelní). Světská hudba je z velké části lehkomyslná, zkažená a slouží účelům zla. Satan skrz světskou hudbu, svádí lidi do zajetí. Často takto získává přístup do mysli mládeže! Satan velmi často pracuje uprostřed hřmotu a zmatku (démonické síly splývají s hlukem a hřmotem), záblesků světel… Hlučný blázinec šokuje smysly, lidé jsou hypnotizováni, manipulováni…

Jimi Hendrix

Hudba a čelní lalok
Mozek je rozdělen na několik částí nebo laloků. Každý lalok má svou funkci. Za čelem je jsou čelní laloky (zjednodušeně pravý a levý a společně je to čelní lalok). Čelní lalok je největší lalok mozku. Je to sídlo: úsudku, uvažování, intelektu, vůle. Je to kontrolní centrum mozku – ovlivňuje vyváženost těla (teplotu, pocity hladu, žízně a spánku). Čelní lalok by šlo označit jako „centrum“ mozku. Vždyť skrze čelní lalok se projevuje naše duchovnost, charakter, morálka a vůle („síla vůle“ se nachází v čelním laloku). Proto je důležité mít správně vyvinutý a zdravý čelní lalok.

Hudba vstupuje do lidského mozku přes oblasti citů, kterou zahrnuje spánkový lalok a limbický systém (zahrnuje základní emoce). Čelní lalok reaguje na některé druhy hudby tím, že je ovlivněna vůle, morální hodnoty a schopnost uvažovat. Na jiné druhy hudby čelní lalok reaguje jen velmi málo nebo vůbec, ale výsledkem je větší citová odezva s velmi nízkým logickým nebo morálním úsudkem. Pokud posloucháme závadnou hudby, dochází k destruktivnímu poškození v hippocampu, což je oblast spánkového laloku, který souvisí s pozorností, pamětí a rozumností. Vznikají nezvykle rozvětvené a vyčnívající nervové buňky a také změny v nosičů zpráv RNA (ribonukleová kyselina).

Konkrétní příklady následků poškození čelních laloků:

– zhoršení morálních zásad
– snížení vůle
– zhoršení sociálních vztahů (ztráta lásky k rodině, Bohu…)
– nedostatek předvídavosti
– neschopnost abstraktního myšlení
– snížená schopnost matematického chápání
– nedostatek empatie (vcítění se)
– nedostatek ukázněnosti a zdrženlivost (vychloubání se, nepřátelství, agresivita, přejídání se)
– apatie, lhostejnost k okolním podmínkám
– nesoustředěnost, rozptylování a neklid
– přelétavé myšlenky (fantazie, emocionální nestabilita)
– duševní nemoci: mánie, kompulsivní obsedantní choroba (posedlé nutkání do něčeho), hyperaktivní syndrom, nedostatek pozornosti, deprese atd.

Návyky, které ovlivňují čelní lalok:

– pořádek a pravidelnost (spánek, jídlo)
– odpočinek (příroda, slunce)
– pozitivně modlitba
– negativně (léky, drogy, nikotin, alkohol, kofein…)
– negativní činnost (televize, nesprávná hudba, hypnóza, nesprávná životospráva…).

Tyto věci, které negativně působí na čelní lalok se projeví tak, že čelní lalok je zakrnělý a nebo přímo se objeví destruktivní projevy.

Hudba – manipulace lidí
Melodie působí na duševní stránku (pocity, líbivost…). Měla by měla být jemná a harmonická. Harmonie ovlivňuje psychiku a intelekt. Melodie, která zůstává statická (na stejném tónu), může opakováním vyvolat hypnotický efekt! Rytmus na 1. a 3. dobu, to je přirozený rytmus srdce a vnímáme dobře slova. Rytmus na 2. a 4. dobu (např. roková hudba) způsobuje destrukci rozvětvení nervových buněk. Intonace a výslovnost s jasnými, měkkými tóny bez hlasitého, drsného a pronikavého zpěvu. Intonace mnohdy souvisí se sexuálním vyjadřováním.

Pokud se vystavujeme harmonickým rytmům, vytváří se harmonické nálady a pocity. Disharmonické rytmy dokáží vyvolat nejen změnu srdečního tepu s následnou změnou tlaku, ale i hormonální vydráždění, což vyvolává změněný stav vědomí od pouhého poveselení až ke stavům mimo vědomí. Když vejde disharmonický rytmus do našeho těla (např. v rockové hudbě), bez ohledu na její slova, dostává se mozek do stavu stresu. V reakci na stres vyloučí mozek několik hormonů např. přirozené opiáty, podobné morfinu, aby snižovaly citlivost na bolest a gonadotropiny, pohlavní hormony, jež vyvolávají buď pohlavní vzrušení nebo agresivitu. Takto vzniká závislost na tento prožitek, který někteří neutralizují tancem. Hudba se dneska stala smyslovým prožitkem, proto lidé často navštěvují nočních kluby, rockové koncerty…

Rocková hudba
Rocková hudba je pro člověka velmi nebezpečná, neboť je to významný satanův nástroj, který překrucuje poselství Bible. Rock silně ovlivňuje lidi nejen díky slovům, ale i díky hudbě . Vše začalo po 2.světové válce, kdy satan věděl, že musí změnit taktiku (New Age, česky: Nový svět, Nová doba). V 50. letech se z obyčejného rocku postupně vyvinulo mnoho odnoží (folk rock, soul rock, psycho rock, disco, hard rock, heavy metal, punk rock, thrash metal rock, rave rock a rap rock). Všechny tyto verze rocku mají shodný synkopický rytmus se stejným záměrem, vyvolat zvláštní pocity. Málokdo si uvědomuje, že mnoho moderních hudebních stylů je rytmicky založeno na africkém voodoo tanci, rock není výjimkou. Slavný americký hudebník Little Richard prohlásil:

Little Richard

Další výroky slavných hudebníků naleznete zde.

Voodoo navozuje hypnotický účinek, trans. Voodoo rytmy mj. podněcují k sexuálnímu chování.  Voodoo lze plně pocítit v nočních klubech při sledování tanečníků, kde je cítit hypnotická atmosféra. Zhypnotizovaná polonahá zpocená těla, nasycená drogami a alkoholem, uctívají satana a jeho démony. O Voodoo více zde. Podobně jsou na tom rave taneční party (trance, techno, tekno atd.), kde mají démoni doslova reje. Není pochyb o tom, že rave je hudbou konce světa.

Hudba a okultismus
Hudba měla v minulosti a dodnes má úzkou souvislost s okultismem (magie, astrologie, věštění, horoskopy, kabala, telekineze, reiki…). Lidé dodnes s její pomocí rozmlouvají s božstvem (démony). Šamanské bubny (mnohonásobného rytmického bubnování) dokáží navodit naprosté uvolnění, meditativní stav mysli, trans, což je brána pro démony.

Meditační hudba
Pozor na léčení hudbou. Satan lidem vnucuje lež, že meditační hudba léčí. Díky tomu je meditační hudba součástí nejrůznějších léčebných terapií v souvislosti s onemocněními psychických i fyzických sfér. Pravda o meditaci je taková, že lidé uvolňují svou mysl pro působení jiného ducha – vyprazdňují mysl a umožňují do ní vejít démony. Více článek Meditace, meditační hudba je nebezpečná!.

Závěr
Hudba mění mysl. Dávejme si velký pozor, jakou hudbu posloucháme. Lidé se nutně musí odprostit od hudby, která negativně mění jejich mysl (manipulace). Dávejme si pozor na videoklipy, které běží v televizi a na Youtube, které nás mají za úkol manipulovat, oslavovat satana a jeho démony. Pravda je taková, že působnost satana v hudebním průmyslu je obrovská!

Může vás zajímat:

Madonna v Eurovision zahrála Ďábla

Působnost ďábla je v českém hudebním průmyslu obrovská

Beatles – satanův nástroj

Původy a techniky ovládání mysli Monarch