Voodoo – hudba, zpěv a tanec mají na člověka velký vliv!

Voodoo

Voodoo je starověké náboženství duchů, které zahrnuje krvavé obětování zvířat a rituální transy. Trans je změněný stavu vědomí, v kterém se subjekt z větší části, nebo i úplně odpojuje od svého každodenního já, ztrácí povědomí o čase a místě a dokonce i svoji vlastní identitu, takže jím může prostoupit úplně jiná identita. Subjekt se v tomto stavu může stát vysoce sugestibilním (lehko ovladatelným) podobně jako v hypnóze. Během transu se člověk otevírá démonickým mocnostem.

Voodoo pochází ze západní Afriky. Voodoo rituály dodnes praktikují miliony obyvatel Afriky. Voodoo lze spatřit v různých formacích v USA, v Karibiku i v Evropě. Název voodoo vychází ze slova vodou, které má svůj původ v jazycích kmenů západní Afriky a znamená duchovno.

Teorie voodoo je taková, že lidé, kteří praktikují tyto rituály, věří v to, že se viditelný svět prolíná se světem duchů. Duše po smrti člověka přejde do neviditelného duchovního světa, je schopná spatřovat svět lidský. Rituál se vykonává zvukem bubnů, mnohotónním zpěvem a extatickým tancem. Během rituálu může docházet k obětování zvířat. Tyto rituály mohou trvat dlouhé hodiny (klidně i půl dne).

Pravda o Voodoo
Je to rituál, který vede Ďábel a jeho démoni.  Člověk během tohoto rituálu otevírá bránu démonům. Tady vidíte, jaký vliv na člověka může mít hudba, zpěv a tanec!

Démoni se snaží svou sugescí otupit myšlení lidí. Vše může vyvrcholit tím, že nás ovládnou – vytvoří z nás poslušnou ovečku, která je bude poslouchat (jejich diktát). Pokud vám někdo říká dostatečně dlouhou dobu lež, dojde k tomu, že přestanete věřit sami sobě a budete považovat tuto lež za pravdu. Ve Voodoo je to podobné. Hypnotické stavy, transy se vyvolávají dlouhodobým zvukem bubnů, mnohotónním zpěvem a extatickým tancem (působení extází).

Málokdo si uvědomuje, že mnoho moderních hudebních stylů je rytmicky založeno na africkém voodoo tanci – techno, rock…

Little Richard

Pravda je taková, že Voodoo navozuje u člověka hypnotický účinek, trans. Voodoo rytmy mj. podněcují k sexuálnímu chování.  Voodoo lze plně pocítit v nočních klubech při sledování tanečníků, kde je cítit hypnotická atmosféra. Zhypnotizovaná polonahá zpocená těla, nasycená drogami a alkoholem, jsou manipulována a uctívají Ďábla a jeho démony. Podobně jsou na tom rave taneční party (trance, techno, tekno atd.), kde mají démoni doslova reje. Není pochyb o tom, že rave je hudbou konce světa.

Voodoo rituál na Haiti (video)
Pojďme se podívat  na voodoo rituál z Haiti. Místní hrají na bubny, zpívají a spojují se s božstvem (démony). Dostávají se do úplného transu a jsou úplně mimo realitu. Nedá se říct, že do těch lidí vstupuje démon a pak až jsou ovládáni démony. Ti lidé jsou už dávno démonicky obsazení (ovládají je démoni). Ve Voodoo jde o to, že jsou lidé zcela ovládáni, dochází k napadení dalšími démony.

Video: Voodoo rituál na Haiti
Nahlaste nám prosím nefunkční video

Démonické obsazení
Démonické obsazení člověka není vždy o tom, že je člověk nějakém transu! Mnoho dnešních lidí je démonicky obsazených a neví o tom. Démonické obsazení se může projevovat tak, že věříme ve falešné náboženství, že jsme pyšní, že se špatně stravujeme… Bránu démonům otevíráme i mnohokrát denně – zlobou, pýchou, provozováním a vírou v okultismus (horoskopy, věštění, magie…), sledováním pornografie, meditací (Meditační hudba je nebezpečná!), modloslužbou, nadměrným užíváním návykových látek (drogy, alkohol), vírou v minulé životy… Možností, jak nás mohou napadnout démoni, jsou doslova stovky!

Může vás zajímat: Původy a techniky ovládání mysli Monarch