Beyonce vs satanistický robot

Beyonce

Představení Beyonce na BET AWARDS 2007 je inspirováno scénou z filmu “Metropolis” z roku 1927, kdy (ženský) robot ožívá. Metropolis popisuje společnost, kde “nový světový pořádek”, byl již realizován, a zvolená elita žije v luxusu, zatímco populace žije ve vysoce sledovaném světě připomínající peklo.

Návrat k této scéně z metropole je poměrně významný. Ve filmu je představena společnost, která je rozdělená na dvě pevné společenské třídy – “myslitelů” a “dělníků”, kteří nemohou vzájemně komunikovat. Marie, mladá pracující žena, která má nějaký vliv mezi svými kolegy, byla unesená vládnoucí třídou. Je přijata do laboratoře šíleného vědce, který vytvořil robota s její fyzickou podobou. Scéna dole zachycuje proměny robota na Marii, která pak bude řízena vědcem k podnícení vzpoury mezi dělníky. Převrácený pentagram u robota symbolizuje její uvedení na stranu zla. Robot je ďábelskou a sexuálně provokativní verzí Marie.

Jak nápadně se nám shodují ty to dva obrázky. Můžeme také vidět, že se nám potvrzuje příběh z filmu s reálnou skutečností o naprogramování Beyonce a jejím samotném prohlášení. Pokud člověk nezná souvislosti, tak by nám její outfit přišel jako banalita, ale teď když už víme…

“Když jsem na pódiu jsem agresivní a silná. Nebojím se své sexuality. Tón mého hlasu se taky změní, jsem beze strachu. Je ze mne jiný člověk.”
Beyonce