Deicide (zabíjení Boha) – nebezpečná satanská hudba

Deicide (česky: zabíjení Boha) je americká death metalová kapela, která je příznivce plamenů pekelných. Deicide ve svých mnoha skladbách hrubě uráží Boha. Například skladba Homage For Satan (Pocta pro satana):

„Čest Satanu, přísahej ďáblu, nesvatý mistr,
Zníčí Nebesa,
Čest Satanu, vzývání, pravidlo nežádoucí,
Armády mrtvých…

Stahovat křesťany a ztracené a neodpustit,
Trestání knězů za životy, které nezachránili,
Čekání znovuzrození Krista na Zemi…
Pokušení vyhladit svět…

Čest Satanu, bůh tě nemůže najít, peklo je tvým nebem,
Ježíš rozerván na kusy“

Deicide
Glen Benton – titulní strany jejich CD

Vůdčí osobností kapely je Glen Benton, který se hlásí k satanismu, a kterému po autonehodě zůstala jizva ve tvaru písmena J. Podle jeho názoru to mělo znázorňovat Ježíše Krista, proto si na čelo nechal vypálil satanský symbol – obrácený kříž.

Glen Benton
Glen Benton

Není pochyb o tom, že kapela Deicide je zlo v čisté podobě. Všichni členové kapely budou bezpochyby jednou za své činy spravedlivě potrestáni v ohnivém jezeře (pokud jim Pán nedá poznání pravdy). Každá death metalová hudba nese známky satanského uctívání, násilí, extremismu…

„Hle, přijdu brzy a má odplata se mnou, abych odplatil každému podle jeho skutků.“
Zjevení 22,12