Helena Vondráčková – Jsem Bůh i Ďábel (satan v hudebním průmyslu)

Helena Vondráčková

Helena Vondráčková je česká zpěvačka a herečka, sestra herce a zpěváka Jiřího Vondráčka a teta zpěvačky a herečky Lucie Vondráčkové.

Helena Vondráčková ve skladbě Jsem Bůh i Ďábel tvrdí, že je “bůh i ďábel” (rozdvojená osobnost?). Pak zpívá, že je potřeba odhodit bibli a kříž (Boží slovo a Krista). Pak najednou “aleluja”, což znamená: Bohu budiž vzdána chvála. Může být někdo Bůh i ďábel? Rozhodně ne! Bůh je láska, ďábel je zlo (pravý opak Boha). Řeč je o ďáblu, který se chce od samého počátku vyrovnat Bohu Bible. Z této písně je patrné, že je působnost satana v českém hudebním průmyslu obrovská a dlouhodobá.

“Já jsem totiž bůh i ďábel.
Dej pryč svou bibli i kříž…

Ano jsem tady já,
aleluja,
tvůj cíl žena tvá,
tvůj bůh i ďábel…

Já jsem totiž bůh i ďábel,
napůl Kain i Ábel,
já jsem bůh i ďábel…”

Video: Helena Vondráčková – Jsem Bůh i Ďábel
Nahlaste nám prosím nefunkční video