Meditace, meditační hudba je nebezpečná!

Meditace je dosažení změněného stavu vědomí. Je to stav, kdy je mysl zbavená všech myšlenek, je to mentální otevření se „božskému“, je to soustředění mysli na jeden objekt (jako je dýchání nebo slovní mantra). Cílem meditace je kultivace mysli (její zklidnění, ticho mysli), rozumové přemítání, získání vhledu. Meditace je úzce spojena s falešným náboženstvím (Buddhismus atd.). Ve falešném náboženství je meditace často spojena s určitým druhem modlitby. V rámci Buddhismu existují různé meditační techniky. Budhisté tvrdí, že když mysl umlkne, tak můžete slyšet hlas Ducha (hlas Buddhy).

Pravda je taková, že když meditujete, dáváte prostor pro démonského ducha (padlého anděla). Ve změněném stavu vědomí otevíráte bránu démonům, což může vést k démonické obsazenosti! Od meditace určitě ruce pryč, protože svou mysl uvolňujete pro démonské duchy, které to s žádným člověkem nemyslí dobře.

Meditace je úzce spojena s meditační hudbou (relaxační hudbu). Meditační, relaxační hudba se používá v józe. “Cvičit” jógu je velmi nebezpečné. Jóga není cvičení, jóga je cesta (k démonům). Pokud “cvičíte” jógu a meditujete, spolupracujete s démony!  Meditační hudba se někdy pouští během různých masáží, jako tzv. lázeňská hudba, při léčení hudbou… Meditační hudba je někdy doporučována jako hudba k lepšímu spánku, k relaxaci těla a mysli. Pozor na tento druh hudby, je to nástroj ke spolupráci a  komunikaci s démony! Démoni chtějí, aby se jim člověk vydal dobrovolně v iniciaci, v zasvěcení se démonu.

Meditace je velmi nebezpečná duchovní cesta, která je velmi úzce spojená se satanem a jeho démony! Démon vám může dát chvilkové dobré pocity, stav uvolnění, ale vždycky za to něco bude chtít. Mohou nastat rodinné problémy (dohady, hádky, manželské nevěry…), psychické a další nemoci, démonická obsazenost…

Pojďme si to shrnout. Co všechno je závadné – za čím stojí satan, démoni?
– meditace
– meditační hudba
– meditační hudba proti stresu
– meditační hudba alfa
– tibetská meditační hudba
– léčivá hudba
– uzdravující meditační hudba
– relaxační hudba zklidnění mysli a duše
– relaxační hudbu pro meditaci,
– relaxační hudbu pro koncentraci
– relaxační hudbu pro a rovnováhu
– relaxační hudba proti bolesti
– relaxační hudba pro uvolnění celého těla
– hudba pro meditaci a hlubokou relaxaci
– hudba pro hluboký spánek
– šamanské bubny
– antistresová hudba
– hudba k vyčištění negativních energií
– hudba pro koncentraci a rovnováhu
– hudba pro meditace
– kosmická hudba
– klidná hudba na pozadí pro stres, meditace
– hudba – hluboká relaxace, řízená meditace, hladina alfa
– hudba na pozadí pro vyčištění prostoru domu
– relaxační video
– relaxační hudba na masáž
– hluboko očistná meditace
– andělská hudba
– andělské meditace
– jóga, hudba pro jógu
– východní náboženství (Buddhismus, Hinduismus, Taoismus, Džinismus, Konfucianismus, Théraváda, Mahájána, Zen/Čchan, Vadžrajána…)
Atd.

Může vás zajímat článek: Nebezpečí jógy