Bob Dylan

Bob Dylan je úspěšný americký písničkář, hudebník a držitel Nobelovy ceny za literaturu, který se přiznal, že v minulosti udělal obchod se satanem. Co to bylo za obchod? Bob Dylan chtěl být slavný a satan mu dal velkou slávu a s tím související dostatek peněz. Slavné osobnosti zpravidla mají tučná bankovní konta, co naplat, když mnoho z nich je závislých na drogách, alkoholu, sexu, penězích... Každá závislost (modloslužba) je vždycky od satana.

„Láska k penězům je totiž kořenem všeho zla; v honbě za nimi někteří zbloudili z cesty víry a sami si způsobili nesčetná muka“
1. Timoteus 6,10

„Když honosně řeční o marnostech, lákají tělesným chtíčem a nestydatostmi lidi, kteří právě unikli životu v bludu. Slibují jim svobodu, ale sami jsou otroky zkázy – čemukoli se kdo poddá, to ho zotročí!
2.Petr 2,18-19

Bob Dylan si dnes uvědomuje, že satan nedává něco jen tak, ale vždycky za to něco chce. Bob Dylan ví nejlépe, jak mu slouží…

Nikdy nedělejte žádný obchod se satanem, protože satan to s žádným člověkem nemyslí dobře. Díky obchodu se satanem se může vyřešit vaše situace, ale jen dočasně. Satan dává jen pomíjivé věci, cesta k věčnosti je Ježíš Kristus.

„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“
Jan 14,6

Video: Bob Dylan udělal obchod se satanem
Nahlaste nám prosím nefunkční video