Holki – Láska je ďábel

Holki

Holki je česká hudební skupina založená v roce 1999. Kapela ukončila činnost v roce 2003. V roce 2008 se však kapela vrátila na hudební scénu. Od té doby jezdí po městech dělat koncerty. Vystupují pouze ve třech, bez Kláry Kolomazníkové, která se rozhodla, že se už k projektu Holki nechce vracet, protože ji dostatečně zaměstnává její vlastní kariéra.

Skladba Láska je ďábel
Holky v písničce Láska je ďábel zpívají (vnucují), že ďábel je láska. Ďábel láska rozhodně není! Ďábel je zlo, utrpení. Ďábel to s žádným člověkem nemyslí dobře. Bůh je láska, ne ďábel.

„Hospodin je přece tolik dobrý,
jeho láska trvá navěky,
jeho věrnost po všechna pokolení!“
Bible, Žalm 100,5

Ďábel je špatná cesta – cesta do pekla. Ježíš Kristus je cesta, pravda a život.

„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“
Bible, Jan 14,6