Lady Gaga – služebnice Nového světového řádu

Lady Gaga, jejíž původní jméno je Stefani Joanne Angelina Germanotta, je americká popová zpěvačka, kterou časopisy Time a Forbes v roce 2010 zařadily mezi 100 nejvlivnějších osobností světa, respektive 100 největších celebrit. Forbes ji navíc hodnotil jako 7. nejmocnější ženu světa. Lady Gaga získala celou řadu cen a ocenění. Např. v roce 2018 získala cenu na MTV Movie & TV Awards za snímek Gaga: Five Foot Two v kategorii Nejlepší dokument. V České republice byla pouze 2x, a to v roce 2010 při The Monster Ball Tour a poté až v roce 2014 při čtvrtém turné artRAVE The ARTPOP Ball.

Lady Gaga je kontroverzní zpěvačka, která ve svých skladbách a videoklipech propaguje sex, sexuální perverze, násilí, drogy, satanovu symboliku, Nový světový řád…

Píseň Born This Way
Zajímavostí je, že pokud si pustíte píseň „Born This Way“ pozpátku, tak zjistíte, že má na několika místech vmixovaný šepot slov „noise“ nebo „hear noise“ (šum resp. slyšet šum). Ze zbytku písničky lze pozpátku odposlechnout větší množství souvislých hlášek, např. „I’m a singer of Pop“, „come on, bitch“, „I prefer sodomy“ (Dávám přednost sodomii), „Devil in here“ (Ďábel je tady), „horny for You“. Některé z nich navíc jdou hned za sebou, např. „lie for You, take it now“, „yeah, the pussy God“, „dirty He looks“, „that’s why we sexy“, „sell that pussy“, „killer, now all You’ve seen that bad look“, „I see that look“, „I feel bad for You“, „for a Hell club“, „bigger than You“.

Píseň Judas
Lady Gaga v písni a videoklipu Judas znevažuje Ježíšovu oběť, viz. trnová koruna…

Ve videoklipu lze spatřit i symbol „vševidoucího oka“. Tento symbol je poprvé spojen s okem boha Hóra (starý Egyptský bůh – falešný bůh – démon).

Lady Gaga ve svých videoklipech často vytváří symbol „vševidoucího oka“.

Lady Gaga

Částečný text písně Judas:

“Ohohohoh
Stále miluji Jidá-še, Jidá-še

Sesadím ho, Sesadím ho, Sesadím
Krále bez koruny, krále bez koruny

V nejbibličtějším slova smyslu
Jsem k politování
Slávná šlapka, prostitutka zvracející svoje myšlenky”

Lady Gaga miluje Jidáše, který zradil Ježíše Krista. To nepotřebuje komentář…

Videoklip Monster
Lady Gaga ve videoklipu Monster, nejen předvádí sexuální perverze, ale také propaguje „vševidoucí oko“ a symbol 666 (číslo Antikrista, který bude na konci věků ovládat lidstvo).

Lady Gaga

Lady Gaga

Videoklip Monster
Nahlaste nám prosím nefunkční video

Videoklip Alejandro
Píseň s názvem Alejandro je z roku 2009. Videoklip se odehrává v temném, represivním a militaristickém pozadí. Vidíme muže pochodující do militaristického rytmu, někteří z nich mají zakryté hlavy, možná naznačují, že tito muži jsou vězni. Jeden z mužů je uvnitř pyramidálního tvaru, zatímco druhý drží hexagram (šesticípou hvězdu – ✡) jako pochod vězňů. Jde o reprezentaci mas, které pochodují do rytmu elity, která vytvořila Nový světový řád. Hexagram naznačuje, že jde o spiknutí (světovládu) Židů, neboť se tento symbol nachází na vlajce Izraele (židovského státu). Hexagram symbolizuje číslo 666. O hexagramu více zde.

Lady Gaga

Ve videu lze spatřit obrácený kříž (symbol satanismu) v rozkroku zpěvačky.

Lady Gaga

Lady Gaga pozře tzv. růženec, který se požívá v katolicismu (falešné náboženství). Je to symbolika toho, že satan (Ilumináti) ovládl katolickou církev (papežství).

Lady Gaga

Ďáblova kněžka skrývá jedno oko (“vševidoucí oko”) jako znamení kontroly Iluminátů nebo loajality.

Lady Gaga

Všimněte si, že během celého videa, vidíme na pozadí obří obrazovky, zobrazující scény sociálního nepokoje, budovy v ohni a vojenskou policii pobíhající kolem, umístěné diváky v napjaté a utiskující atmosféře.

Videoklip Alejandro
Nahlaste nám prosím nefunkční video

Peace symbol
Lady Gaga se ráda ukazuje s falešným symbolem míru. Tento symbol ve skutečnosti symbolizuje obrácený kříž se zlomenými rameny, který reprezentuje poraženého Ježíše Krista. Používají ho satanisté při svých rituálech. Symbol ve skutečnosti symbolizuje smrt, nepokoj, disharmonii, zničení, válku, urážku Boha…

“Něco rohatého”
Lady Gaga se ráda prezentuje s rohy. Koho tím uctívá? Satana!

Závěr
Není pochyb o tom, že Lady Gaga je pod mocí satana a jeho démonů. Je to oddaná služebnice a propagátorka Nového světového řádu, díky kterému všichni zažíváme velké soužení.

“Ty dny totiž budou dny soužení, jaké do této doby nebylo od počátku Božího stvoření a jaké už nikdy nebude. Kdyby Hospodin ty dny nezkrátil, nezachránil by se vůbec nikdo. Kvůli svým vyvoleným však ty dny zkrátil. Kdyby tehdy někdo řekl: ‚Hle, Mesiáš je tu!‘ anebo ‚Pohleďte, tam je!‘ nevěřte. Povstanou totiž falešní mesiášové a falešní proroci a budou dělat divy a zázraky, aby sváděli (kdyby to bylo možné) dokonce i vyvolené.”
Marek 13,19-22