Celebrity vypadají jako ďábel

Je tragické vidět, jak se většina našich umělců začíná podobat tomu, jemuž slouží. K porozumění nepotřebujete být zasvěcení do hudební problematiky, abyste pochopili, jak špinavá hra se hraje přímo před našimi zraky.

„Potom ho ďábel odvedl vzhůru a v jediném okamžiku mu ukázal všechna království světa. „Dám ti všechnu moc a slávu těchto království,“ řekl mu ďábel, „neboť mi byla předána a mohu ji dát, komu chci. Když se mi pokloníš, bude to všechno tvoje.“
Ježíš mu odpověděl: „Je psáno: ‚Hospodinu, svému Bohu, se budeš klanět a jemu jedinému sloužit.“
Bible, Lukáš 4, 5-8