Depeche Mode – antikristové v rouše beránčím

Depeche Mode

Znáte od Depeche Mode písničku „John the Revelator“ ? Pro ty z vás, kteří neznají Bibli, bude následující výklad pravděpodobně nový, tak věříme že vás obohatí. Jan Zvěstitel – jak ho sama nazvala zmíněná skupina, byl velmi důležitou a zásadní postavou nového zákona. Možná že ho budete znát pod jménem Jan Křtitel.

Bible nám říká, že tento muž ohlašoval příchod Ježíše na naši Zem a byl příkladným mužem víry. Hlásal lidem Boží poselství o pokání a spravedlivém životě velmi působivě a jasně. V Bibli se můžeme také dočíst, že samotný Ježíš o něm prohlásil, že se nenarodil nikdo větší než je on. Takže šlo o úctyhodného člověka.

„Amen, říkám vám, žádné ženě se nenarodil nikdo nad Jana Křtitele, ale kdo je nejmenší v nebeském království, je větší než on.“
Bible, Matouš 11,11

Depeche Mode má však jiný názor: „John Zvěstovatel, postavte ho do výtahu, povzneste ho do nejvyšších výšin, vyneste ho až na vrchol, kam jen hory dosáhnou, ať přednese tu svou knihu lží. John Zvěstovatel, on je úlisný kazatel, je načase ho trochu srazit, vezměte ho za ruku, a postavte ho na pódium, ať vyslechneme jeho alibi. Prohlašuje Boha za svou jedinou jistotu…“

Člověku neznalých souvislostí nemůže dojít fakt, že jde o vysmívaní se křesťanství nebo chcete-li rouhání se Bohu. Zesměšňovat ústřední biblickou postavu Jana Křtitele si dovolí jen ten, kdo zná biblické dějiny a kdo si uvědomuje jak důležité poslaní tento muž měl.

Pár slov závěrem. I když má tato slavná kapela ve svém repertoáru písničku „Personal Jesus“, která by na vás mohla působit křesťansky, tak vězte, že při hlubším bádání přijdete na pravý opak.