Hudba a okultismus

Co je to okultismus?

Okultismus představuje duchovní nauku („vědu“) spojenou se zvláštními schopnostmi, ve které lidé hledají buď poznání nebo moc z jiného zdroje než z Boha, a to tam, kde takové poznání nebo moc může pocházet pouze z Boha. Jde o tajnou nebo skrytou nauku, která se zabývá nadsmyslovými jevy, jež nelze vědecky vysvětlit. Každá okultistická nauka vychází z přesvědčení, že ve světě kromě racionálně poznaných sil existují ještě jiné neznámé síly, se kterými může člověk nějakým způsobem zacházet a ovládat je pomocí magie nebo tajných praktik, a tak dosáhnout nadvlády nad lidmi nebo věcmi. Takovými praktikami za účelem tajného poznání nebo moci se lidé otevírají působení zlých duchů, i když si to neuvědomují a často mají pocit, že nedělají nic špatného.

Marilyn Manson

Je zvláštní, že hudbu Marilyna Mansona lehce přiřadíme do šuplíčku “satanské” nebo “nebezpečné”. Ovšem u jiných celebrit, kde to nevidíme tak jasně, máme problém a možná to vidět ani nechceme.

Teoretickým základem pro okultismus je esoterismus (z řeckého „esoteros“ – uzavřený, vnitřní, vyhrazený několika jedincům). Esoterické učení je určeno zasvěcencům a uzavřeným skupinám. Zavazuje k uchování tajemství. Okultní praktiky se vykládají na základě zákonů esoterismu; okultismus je pak chápán jako praktické dotažení esoterismu.

Někdy z toho jde strach

Po jednom koncertu AC/DC se šíleným show kytaristy Anguse Younga, se ho někdo zeptal:

„Odkud bereš svou energii?“.

„Tam shora“, odpovídá a ukazuje nahoru.

„Tam shora?“.

„Bud’ tam shora, nebo taky zdola. Asi zdola. Tam nahoře není žádný rock’n’roll.“

Novinář k tomu suše dodává: „Je potěšující vědět, že máme vysvětlení k titulu LP desky „Highway to
Hell“.

AC/DC

Člověk, který experimentuje a zahrává si s okultními praktikami, a to z jakýchkoliv pohnutek, stojí pod zničujícím Božím soudem: „Kdo činí tyto věci, se Hospodinu hnusí!“ Pozor! To neznamená: Kdo toto činí, ten se dopouští ohavnosti, ale znamená to: Ten je ohavností! Nejenom tento čin je Hospodinu ohavností, ale i člověk, který se ho dopouští!

„Svět rockové hudby, v němž tisíce skupin sní o popularitě a kariéře za každou cenu, se zdá být přímo předurčen právě pro experimenty s magií.“

Pod magií si lidé obvykle mylně představují jakési „hokus-pokusy“ či „jevištní magii“, při níž dobře oblečený pan vytahuje ze svého cylindru bílé králíky. To však neodpovídá tomu, co si pod magií představuje skutečný mág (a Bible). V magii nejde o šikovnost prstů a kouzelnické kousky, ale o působení paranormální moci – mágovo jednání je zaměřeno na ovládnutí nebo alespoň ovlivnění skutečností pomocí nadpřirozených sil.

Může se tedy okultismus projevovat v hudební scéně? Na tuto otázku ani nemusíme odpovídat. Celý zábavní průmysl nese „okultní ovoce“, které je plné jedu. Otázkou je, zda to chceme vidět…