Symbol „victory“

victory

Ďáblovo vítězství

Symbol “V”, který se mylně představuje jako vítězství, je ve skutečnosti symbolem zkázy a prokletí. V tomto článku se dozvíme jeho skutečný význam. Pamatujte, že v okultismu má symbol esoterický a exoterický význam. Navenek se tedy tváří nevinně a prezentuje vítězství, ale ve skutečnosti jde o uctívání dávnověkého rohatého boha Pana, jinými slovy satana. V dnešní moderní popové kultuře je hojně používaný celebritami, které si tento symbol přisvojili. Zajišťují si tak blahosklonnost a požehnání elitních skupin pro svoji kariéru od samého pána temnot.

victory
Mír nebo zkáza?

Sir Winston Churchill

Legendární anglický předseda vlády Sir Winston Churchill v období druhé světové války často používal symbol “V”. Pro tohoto muže kouřící doutníky to byl standard. Tento symbol ukazoval pokaždé, když mohl a fotografové zachytily stovky takových snímků. Většina lidí si myslela, že bojovný Churchill tímto symbolem signalizuje důvěru v konečné vítězství nad nacistickým nepřítelem. Takže znamení dvou prstů, které ukazují vzhůru a tvoří písmeno “V”, začalo být všeobecně používáno jako znamení pro vítězství.

Nikdo už ale neví, že Churchill byl druidský kněz a jak víme z minulosti, toto pohanské hnutí vykonávalo lidské oběti.

Někteří učenci jsou přesvědčeni, že právě druidové vykonávali lidské oběti. Římský generál Julius César, který si podmanil Británii psal o tom, jak brutálně a zuřivě bojoval lid, který byl pod vlivem druidských kněží. Popisoval také hrůzy obřadů, v nichž si druidští kněží a lidé vybírali oběti, které byly uvězněny uvnitř obrovské modly. Ta byla pak s těmito obětmi zapálena, zatímco lidé kolem pochodovali se svíčkou. Dokonce i dnes se v troskách Stonehenge v Anglii scházejí novodobí druidové na různých festivalech, jsou oblečeni do bílých hábitů a provádějí obřady k uctívání starých bohů. I ve spojených Státech v Nevadě se každý rok sjíždějí stovky tisíců lidí, aby se zúčastnili festivalu “burning man” – hořící muž, což je obětní rituál. (1)

Churchill byl také mimo jiné svobodný Zednář. Autor Stephen Knight napsal knihu “ The Brotherhood”, která před 15-ti lety otřásla Velkou Británií. V této knize odhalil mnoho britských šlechticů, policistů, soudců a politiků, kteří byli Zednáři. Mezi ně patří i Churchill, který byl uveden do řádu druidů – do spojené lože Velké Británie č. 3000. Není pochyb o tom, že Churchill byl svobodný Zednář, čaroděj a druid. (2)

Doktor Stanley Monteith, odborník na okultní tajné společnosti prohlásil v rádiu Svoboda v Kalifornii:
“Churchill byl adept okultismu, přijat do řádu druidů v roce 1908, potom co složil okultní přísahu požadovanou od těch, kteří mají vstoupit do světa svobodného Zednářství. (3)

Tato vyjádření Stanleyho Monteitha jsou potvrzeny i Mirandou J.Grennovou v knize “The World of the Druids” (4) a Johnem Danielsem, který napsal knihu “Scarlet and the Beast”. (5) Jde o dvě významné a hodnotné knihy.

Winston Churchill

Sir Winston Churchill a jeho slavný symbol tvz. “míru”, kterým svedl celý svět.

Churchill

Na této fotce vidíme mladého Churchilla při svém zasvěcení do druidského řádu. Obrázek je z knihy “The Druids”, kterou napsal Peter Berresford Ellis. (6)

Symbol rohatého boha Pana

To, čemu většina lidí věří, že je konvenční moudrost, je často nesprávné. Tak je tomu i v tomto případě. Protože tento symbol je ve skutečnosti velice starý. Je znamením rohatého boha Pana, za kterým se skrývá satan.

Bůh Pan vypadá jako kozel a to nám připomíná tradiční faunovské znázornění satana. Tuto skutečnost potvrzuje anglický historik Ronald Hutton ve své knize, kde uvádí, že Panova popularita pochází z neopohanského období za královny Viktorie a krále Edwarda. Středověké a rané moderní obrazy satana mají naopak tendenci ukazovat semi-lidské příšery s rohy, křídly a drápy na nohou. (7)

Bůh Pan byl bohem lesů, pastvin a hrál na píšťalu.

Kněz anglikánské církve, Nigel A. Cornwall napsal:
“Věřím tomu, že tento symbol má dávnověký původ a vyobrazuje tak pohanského rohatého boha.” (8)

Cornwallův názor také je, že když je tento symbol ukázán způsobem, že dlaň ukazuje dovnitř, tak je to velice vulgární a urážlivé gesto, které naznačuje průnik do obou lidských tělesných otvorů. Tento symbol ukázán svým typickým způsobem znamená doslova pohlavní styk s ďáblem – být znásilněn v podstatě dvourohým bohem. Palec, který drží prsty jako by vytvořil pochvu, zatímco dva nejdelší prsty symbolizují rohy tohoto boha.

Zákon protikladů

Ve své vysoce oceněné encyklopedii symbolů, která se jmenuje “Masonic and Occult Symbols Illustrated” vysvětluje doktorka Cathy Burns význam symbol vítězství. Říká, že tyto dva vztyčené prsty se vztahují na zednářský agnostický zákon protikladů, podobně jako v zednářské loži nacházíme černobílou šachovnicovou podlahu. Dva prsty symbolizují okultní nauku, která by se dala nazvat “pořádek z chaosu”, což je jakási snaha sladit dva protiklady, dobro a zlo, v harmonický celek a to, že satan vládne jak v nebi tak na zemi. (9)
Jak jsme již zmínili, symbol “V” jé také znamením rohatého boha v čarodějnictví, který se nazývá Pan, neboli baphomet, což je androgenní postava kozího boha, což opět vykresluje zákon protikladů.

Tvář ve stínu

Tvář ve stínuKompletní kniha čarodějnictví dále vysvětluje okultní význam tohoto symbolu. Když se symbol ukazuje takovým způsobem, aby vrhal stín, tak se podobá něčemu, co by se dalo nazvat ďábelskou tváří.

Čarodějnice, kouzelníci a někteří papežové používají tento symbol, aby ovlivnili emocionální reakce. V okultismu lidé věří v kouzelnou moc a uhranutí za pomocí stínů.

Tímto způsobem mohl kouzelník nebo čarodějnice způsobit u lidí nemoc, smrt anebo mohl inspirovat lásku. Když satanský kněz zvedl prsty a žehnal tímto způsobem, tak to mělo zlý význam. Pozoruhodná věc nastala, když byla ruka tímto způsobem vztyčena a to sice, že její stín napodoboval hlavu a rohy kozla baphometa… Což je symbol černé magie. (10)

Použití tzv. stínu požehnání byl považován za legitimní výsadu papežů a byl často používán v dobách temného středověku, v době inkvizice. (11)

V dnešní době se znak “V” používá v satanismu jako symbol požehnání ďábla. V minulosti to bylo ale naopak. Šlo o symbol zla a prokletí. V dnešní době mají ctitelé satana překroucený způsob myšlení, protože zobrazují zlo jako něco, co je dobré a žádoucí! Co je pro čistého, spravedlivého člověka prokletím, to je pro satanisty úžasná věc.

Okultisté si hrají s esoterickými významy symbolů. První co vidíme na obrázku je symbol “V”, ale stín, který vrhá, zobrazuje ošklivou a temnou podobou satana. To, co na první pohled slouží k požehnání, tak ve skrytém významu slouží k prokletí.

Pohled do minulosti

webster victory

Zde vidíme stránku ze slovníku Webster, kde je znázorněn symbol “V” ale není vysvětlen. Tento symbol je zde popsán slovy jako je – vulkanizace anebo vulgární. Vulcán je dávnověký bůh ohně a zkázy.

Dionysios Areopagita

Na této starodávné rytině vidíme postavu Dionysia Areopaga, což byl aténský pohan, který přešel ke křesťanství. Na obrázku nám ukazuje oběma rukama symbol “V”, což se dá interpretovat jako: “jako v nebi, tak i na zemi”. “Dionysius byl mystický “křesťan”, gnostický odpadlík a kacíř, o kterém se říká, že byl autorem okultní knihy s názvem “ The Mystical Divinity”. (12)

rytíř z temného středověku

Na obrázku vidíme rytíře z temného středověku, jak používá levou rukou symbol boha Pana. Je tedy vidět, že současné Superstars nepřišli s ničím novým. Satanismus je starý jak lidstvo samo.

victory

Světe div se! Co má společného Heinrich Himmler, jeden z největších masových vrahů v dějinách lidstva, s Vladimírem Leninem, komunistickým diktátorem, a Winstonem Churchillem, členem druidského řádu? Je to opět stejný symbol boha Pana. Že by všichni sloužili stejnému mistru?

victory himmler

Adolf Hitler a mnozí z vůdců fašistického hnutí byli členy okultního organizace Thule. Není proto divu, že většina nacistických znaků byla okultní – jako jsou: SS, hákový kříž a symbol “V”.

victory

Další příklad z nacistického Německa.

Pohled do současnosti

Netvrdíme, že všechny hvězdy showbyznysu, které jsou zde na fotkách, jsou si vědomi toho, co vlastně ukazují. Nicméně se chtějí zalíbit vládnoucí elitě, která jim otevírá ony pomyslené dveře slávy. Ať už slavný herec ví o pozadí symbolu či nikoliv, něco tím rozhodně prezentuje. Možná, že je to jen součástí jejích smlouvy a možná, že opravdu vědí… To ponecháváme nezodpovězené.

My sami bychom měli zvážit, zda naivně a bezmyšlenkovitě nepřebíráme zvyky a tradice, které mají kořeny hluboko v minulosti. Často tak slepě následujeme a kopírujeme to, co vidíme u druhých jen proto, že se nám to zdá “cool”, ale už se nezabýváme tím, jaký to má původ.

Galerie slavných a populárních hvězd:

victory celebrity